6 kwietnia, 2020 Finanse 0

Podatek dochodowy od osób prawnych tj. spółek, przedsiębiorstw wynosi w Polsce 19 lub 9 procent dla podmiotów u których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach. Umiejętność rozliczenia tego podatku jest niezbędna w biurach rachunkowych.

Profesjonalne szkolenia z CITu

szkolenie citMoja mama pracuje w biurze rachunkowym. Jest księgową z wieloletnim doświadczeniem. Przepisy podatkowe jednak ulegają co jakiś czas nowelizacji i księgowi muszą pogłębiać swoją wiedzę. Właśnie dlatego szef mojej mamy skierował swoich pracowników na szkolenie cit. Zajęcia na kursie mają na celu szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących podatku CIT. Dodatkowo, znaczna część kursu zostanie poświęcona najnowszym zmianom w podatku CIT, jak również najnowszym interpretacjom organów podatkowych i sądów administracyjnych. Tematy szkolenia obejmują między innymi: zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnym, instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej. Właśnie te dwa zagadnienia najbardziej interesują moją mamę. Waluty wirtualne to teraz modny temat i coraz więcej klientów biura rachunkowego zadaje o nie pytania. Mama chce się również dowiedzieć więcej o limitach dotyczących umów leasingowych, umów najmu i dzierżawy samochodów osobowych. Również o to pytają klienci.

Poznamy na nim najnowsze zmiany w dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w kontekście prawa polskiego, a także w kwestiach międzynarodowych. Wykładowcy to specjaliści z długoletnim doświadczeniem, którzy na co dzień zajmują się kwestiami podatku dochodowego podmiotów prawnych.