23 sierpnia, 2019 Prawo 0

Zainicjowanie prac i wdrożenie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest skutkiem postępującej cyfryzacji społeczeństwa Państw-członków Unii Europejskiej i odpowiedzią na wyzwania o charakterze bezpieczeństwa danych osobowych.

Wdrożenie obowiązkiem przedsiębiorcy

wdrożenia rodo elblągPostęp cyfrowy jest nieuniknionym skutkiem postępującej cyfryzacji biznesu. Na całym świecie biznes opiera się na klientach, którzy w celu nawiązania współpracy z danym podmiotem, wyrażają zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych. Niegdyś do przechowywania danych osobowych stosowano teczki i szafy. Zabezpieczenie było jak najbardziej fizyczne. W dzisiejszych czasach dane osobowe są przechowywane na ogromnych serwerach, do których nikt nieuprawniony nie powinien mieć dostępów. Niestety, to tylko teoria, a praktyka pokazuje, że ataki hakerskie, w których celem ataku są nasze dane osobowe są najczęściej występującymi przestępstwami w sieci. Rozporządzenie wymaga kompleksowego wdrożenia RODO Elbląg to miejsce gdzie znajduje się jedna z firm, która ma duże doświadczenie z zakresu wdrażania nowych instrumentów prawnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, od segmentu MŚP do klienta o charakterze korporacyjnym. Rozporządzenie RODO przewiduje, że wszystkie kraje członkowskie wdrożą rozporządzenie w drodze ustawy, co ma przynieść budżetowi krajów Unii Europejskiej ponad 2 miliardy euro oszczędności.

Tematyka implementacji rozporządzenia RODO, a w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  6 lutego 2019 roku jest dla krajów członkowskich kwestią bardzo istotną. Parlament Europejski przedstawił konkretne korzyści, wynikające ze stosowania prawa ochrony danych osobowych oraz powziął kolejne kroki, które mają uczynić Unię Europejską liderem w świecie przestrzegania i wytyczania praw ochrony danych osobowych.